Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -
Change It -
Change It - Change It -


Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -

Historia

0.1
 • pierwsza publiczna wersja

0.2
 • dodanie bonusa za cztery klocki
 • poprawienie funkcji losującej
 • drobne zmiany pozwalające na grę na kościach AGA
 • dodanie natywnych wersji dla systemów: AmigaOS4, MorphOS oraz AROSa

0.3
 • zmiany w procedurach wyświetlających klocki
 • drobne zmiany w zliczaniu punktów
 • zmiana sposobu przypisywania plików graficznych

0.4
 • dodanie Progress Baru wskazującego stopień wczytania podkładów graficznych
 • wprowadzenie animacji klocków przy ich zaznaczaniu
 • dodanie trybu Demo

0.5
 • dodanie parametru NPB - wyłączający stronę ładowania grafiki
 • dodanie parametru NOBORDER - wyłącza ramkę okna
 • dodanie parametru PP - zmiana sposobu animacji klocków
 • dodanie graficznego licznika punktów
 • zmiana w zliczaniu punktów, uwzględnienie sytuacji lawinowych
 • poprawienie błędu w trybie DEMO
 • drobne zmiany w kodzie programu

0.6
 • dodanie parametru EXTRAGFX
 • przebudowa menu
 • rozbudowa strony About o pokazanie wyglądu klocków
 • dodanie nowych efektów graficznych (eksplozja i podrzut klocków)
 • liczba punktów na planszy gry
 • korzystanie z czcionki Times 24
 • poprawienie błędu przesuwania okna w trybie BACKDROP
 • usuniecie znaku loga przy wczytywaniu (problemy przy kompilacji na inne systemy)
 • przebudowa i optymalizacja funkcji Printuj(), PokazMenu(), PokazHighScore(), Losuj(), SprawdzRozwizanie(), SzukajRuchu(), WyrownanieKolumn()
 • nowy sposób alokowania pamięci: AllocVecPooled(), FreeVecPooled()

0.7
 • dodanie nowych trybów rozgrywki
 • poprawki zauważonych błędów
 • rozbudowa strony About
 • korzystanie z własnej czcionki

0.8
 • dodanie efektów dźwiękowych
 • dodanie obsługi klawiszy funkcyjnych F1 i F2
 • dodanie nowych bonusów
 • usunięcie zauważonych błędów
 • optymalizacja kodu

0.9
 • poprawienie blędow związanych z rozgrywką
 • dodanie statystyk w trybach TIME oraz HUNT
 • zmiana mechanimzu przypisywania czcionek - assigny juz sa niepotrzebne
 • zmiana w składni parametrów

Change It -
Change It - Change It -

Polski Portal Amigowy