Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -
Change It -
Change It - Change It -


Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -

Jak grać?

Po wybraniu trybu gry na planszy ukazują się wybrane losowo 64 elementy ułożone w 8 wierszy po 8 elementów.
Zadaniem gracza jest zmienianie położenia dwóch sąsiednich elementów w taki sposób aby w pionie lub poziomie spotkały się minimum trzy takie same klocki. Jeśli to nastąpi to klocki takie znikają. Można zamieniać elementy sąsiadujące ze sobą tylko w pionie lub poziomie.
Aby zamienić elementy, należy kursorem myszki najechać między te dwa elementy, które chcemy zamienić i nacisnąć lewy przycisk myszy.
Klocki zamienią się miejscami tylko wtedy gdy taka zamiana coś da.

W Time Attack gracz musi w ciągu 1 minuty uzbierać żądaną przez grę liczbę punktów, by przejść do kolejnego układu. Za wykonanie tego zadania przed czasem otrzymuje się dodatkowe punkty.

W Brick Hunt gracz musi w ciągu 1 minuty zlikwidować żądaną przez grę liczbę, specjalnie oznaczonych, klocków by przejść do kolejnego układu. Za wykonanie tego zadania przed czasem otrzymuje się dodatkowe punkty. W tym trybie rozgrywki gracz może zbierać bonusy w postaci dodatkowego czasu, likwidacji wszystkich klocków wybranego typu na planszy czy pojawienie się dodatkowego klocka na planszy.


Punktacja

3 klocki - 3 punkty.
4 klocki - 10 punktów plus nowy klocek który ułożony z innymi powoduje "eksplozję". Za każdy klocek usunięty w ten sposób z planszy dostaje się 3 punkty.
5 klocków - 30 punktów plus bonus. Dochodzi dodatkowy klocek, który zamieniony z dowolnym innym powoduje ze wszystkie klocki o danej barwie znikną. Za każdy usunięty w ten sposób klocek dostaje się 5 punktów.
Dodatkowe punkty dostaje się za sytuacje lawinowe gdzie w jednej zmianie pozycji klocków dochodzi do łańcuchowego ich znikania. W takiej sytuacji punkty za usunięte klocki są mnożone razy stopień lawiny.
W przypadku braku jakiegokolwiek ruchu gra o tym powiadomi.


Przyciski

Menu główne:
New Game - przejście do menu z wyborem trybu gry.
HiScore - wyświetla dziesięć najlepszych wyników w ostatnio granym trybie. Po uruchomieniu gry są dostępne wyniki z poziomu Easy.
About - informacje na temat aktualnej wersji gry oraz aktualnie używanej skóry.
Quit - wyjście z gry.

Wybór rozgrywki:
Training, Time Attack, Brick Hunt - wybór typu rozgrywki.
Demo - włączenie tej opcji spowoduje zademonstrowanie jak należy grać w grę. Po włączeniu tej funkcji należy wybrać stopień trudności.
Back - powrót do gry jeśli w trakcie rozgrywki przeszło się do menu.

Inne:
Next - następna podstrona.
Menu - przejście do menu.

Przyciski klawiatury:
F1 - włącza lub wyłącza dodatkowe efekty graficzne.
F2 - włącza lub wyłącza dźwięk, o ile został włączony w tooltypach lub za pomocą parametru.
Change It -
Change It - Change It -

Polski Portal Amigowy