Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -
Change It -
Change It - Change It -


Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -

Kilka słów o grze

Jest to klon gry Bejeveled, która jest dostępna na komputery klasy PC.

Gra polega na zamianie miejscami dwóch s±siednich elementów w celu uzyskania w linii poziomej lub pionowej minimum trzech elementów o tym samym kształcie lub barwie.
Change It -
Change It - Change It -

Polski Portal Amigowy