Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -
Change It -
Change It - Change It -


Change It - Change It - Change It -
Change It - Change It -
Change It -

Przyszłość

- Poprawienie nieznanych jeszcze błędów.
- Multiwybor - możliwość zaznaczania klocków niezależnie od tego czy kolumny się wyrównały w innym miejscu czy nie.
- Dopracowanie funkcji graficznych.
Change It -
Change It - Change It -

Polski Portal Amigowy